veal-corps-meat

Телешкото трупно може да бъде разграничено на няколко класа, в зависимост от процентното съдържание на кости в трупа. Разграничаваме 3 групи

  • Първа между 18% и 20% кости,
  • Втора – между 20% и 22% кости и
  • Трета – над 22% кости.

Различие се наблюдава и в цвета на месото според породата, начина на отглеждане, хранене и други.

При нас получавате ГАРАНЦИЯ за свежо, младо, добре гледано и породисто теле!