veal-meat

Месото за готвене представлява изрезки от целия труп на телето. Шарено месо, подходящо за готвене, варене и мелене.