veal-foot

Джоланът с кост бива оформен и неоформен, преден и заден.

Средно, големината на един телешки джолан е около 2-3кг.

Хитово изпълнение е транжирането на джолана на така известния “Осо-буко”, наречен още джолан на шайби.