veal-breasts-boneless

Гърдите без кост са участъци от телето,  характеризиращи се като по-мазни.

Месото е раирано на бели и червени ленти.

Шарено месо, избягва се от любителите на сухи и диетични меса.

Използват се предимно за мелене.