През 2002 г. г-н Калканов, подкрепен от семейството си, изгражда ферма в село Златовръх, с  основна дейност говедовъдство, а именно отглеждане на млекодайни и месодайни животни. Целта е да се затвори целият производствен цикъл, за да се гарантира напълно качеството на продукцията. Животните в говедовъдната ферма са от породата Херефорд. В свинефермата се отглеждат животни от породата Данбред, които напълно отговарят на европейските изисквания за съдържание на постно месо.